Archief | oktober, 2015

vaartuig van de herfstige dag

21 okt

IMG_0005

vaartuig van de morgen

Advertenties

Weert Weurt Wessum

20 okt

Vandaag was topo-dag. Als iemand me nu vraagt welk water het Wilhelminakanaal met het Hollands Diep verbindt, weet ik het antwoord wel: de Mark. Zo kan ik je ook vertellen hoe je vanuit Groningen naar Assen vaart: via het Noord Willemskanaal, en hoe van Terneuzen naar Gent – oké, dat laatste is nogal een weggevertje.

Dat er drie waterwegen zijn die Maas en Waal verbinden en welke sluizen je aantreft in a) het kanaal van Sint Andries (de middenweg), of in b) het Maas Waalkanaal tussen Nijmegen en Cuijck (de meest oostelijke vaarweg) heb ik inmiddels ook best aardig op een rijtje: respectievelijk Sluis Sint Andries en Sluis Weurt – te Weurt. Niet te verwarren met Weert, want dat ligt aan de grens met België, in de buurt van Wessum. Inderdaad: van het Wessem Nederweert kanaal. De Zuid Willemsvaart, die Maastricht met Den Bosch verbindt, sluit hier op aan.

De sluis in c) de Afgedamde Maas (de meest westelijke verbinding tussen Maas en Waal), ook wel ‘Andelse Maas’ genoemd, heet heel begrijpelijk Sluis Andel. Voor Sluis Gaarkeuken bij het Prinses Margrietkanaal, of Sluis Ternaaien bij het Julianakanaal, zie ik niet zo snel een even logisch verband. Laat staan een koninklijk. Overigens staat het Maximakanaal niet in de toetsmatrijs van het CCV, evenmin als Sluis Empel. Misschien zijn die twee nog niet helemaal ingeburgerd?

Heb je al een boot?

20 okt

IMG_1018

vaartuig van de dag

20 okt

IMG_9999IMG_0003

vaartuig van een andere plek

19 okt

IMG_9996vaartuig van dichtbij

vaartuig van de dag

18 okt

IMG_9988

vaartuig van de dag

Eigen walletje eerst?

14 okt

Wat betreft voorrang zijn er op de Nederlandse binnenwateren uitgezonderd Gelderse IJssel, Maas, Rijn, Pannerdens kanaal, Waal en Lek grofweg vier hoofdregels te onderscheiden. In volgorde van belangrijkheid: 1) stuurboord (oftewel: eigen walletje) varend gaat voor, 2) groot gaat voor klein, 3) zeil over bakboord gaat voor zeil over stuurboord en 4) zeilbootje gaat voor roeibootje, gaat voor motorbootje.

Maar wanneer een groot schip stuurboord op stuurboord wenst te ontmoeten, bijvoorbeeld om een haven aan bakboord in te varen en dat met een blauw bord plus wit, rondom schijnend flikkerlicht pas te kennen geeft nadat gevaar voor het overige vaarverkeer op bovenomschreven vaarwegen is uitgesloten, moet een stuurboord varende tegenligger daaraan gehoor gegeven. Een klein schip – of sleep of gekoppeld samenstel dan wel duwstel van uitsluitend kleine schepen, dan wel een amfibievoertuig, zoals de Splashbus dus – mag in zo’n geval ten antwoord hooguit een reeks zeer korte stoten geven: – – – – – – -. Wat zoveel wil zeggen als: er dreigt gevaar voor aanvaring! Het kunnen geven van het attentiesein (één lange stoot) en het sein voor ‘ik kan niet manoeuvreren’ (4 gewone korte stoten) zijn evenals het noodsein (2 lange stoten, herhaald) voor kleine schepen juist een must.

Een algemene situatie van gevaar wordt doorgaans trouwens aangegeven door onder meer het zwaaien met een rode vlag. Niet te verwarren met een wapperende rode wimpel: het teken dat een schip voorrang heeft (maar dan op andere grond dan hierboven samengevat). Bij een sluis of zo, vermoed ik dan. Mogelijk weet Rijkswaterstaat meer, of het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart. Uhhh … Wikipedia misschien? – Als ‘vrouwtje van de wal’ ga ik straks natuurlijk voor die vlag en wimpel!IMG_9980

%d bloggers liken dit: