Archief | oktober, 2015

vaartuig van de dag

20 okt

IMG_9999IMG_0003

vaartuig van een andere plek

19 okt

IMG_9996vaartuig van dichtbij

vaartuig van de dag

18 okt

IMG_9988

vaartuig van de dag

Eigen walletje eerst?

14 okt

Wat betreft voorrang zijn er op de Nederlandse binnenwateren uitgezonderd Gelderse IJssel, Maas, Rijn, Pannerdens kanaal, Waal en Lek grofweg vier hoofdregels te onderscheiden. In volgorde van belangrijkheid: 1) stuurboord (oftewel: eigen walletje) varend gaat voor, 2) groot gaat voor klein, 3) zeil over bakboord gaat voor zeil over stuurboord en 4) zeilbootje gaat voor roeibootje, gaat voor motorbootje.

Maar wanneer een groot schip stuurboord op stuurboord wenst te ontmoeten, bijvoorbeeld om een haven aan bakboord in te varen en dat met een blauw bord plus wit, rondom schijnend flikkerlicht pas te kennen geeft nadat gevaar voor het overige vaarverkeer op bovenomschreven vaarwegen is uitgesloten, moet een stuurboord varende tegenligger daaraan gehoor gegeven. Een klein schip – of sleep of gekoppeld samenstel dan wel duwstel van uitsluitend kleine schepen, dan wel een amfibievoertuig, zoals de Splashbus dus – mag in zo’n geval ten antwoord hooguit een reeks zeer korte stoten geven: – – – – – – -. Wat zoveel wil zeggen als: er dreigt gevaar voor aanvaring! Het kunnen geven van het attentiesein (één lange stoot) en het sein voor ‘ik kan niet manoeuvreren’ (4 gewone korte stoten) zijn evenals het noodsein (2 lange stoten, herhaald) voor kleine schepen juist een must.

Een algemene situatie van gevaar wordt doorgaans trouwens aangegeven door onder meer het zwaaien met een rode vlag. Niet te verwarren met een wapperende rode wimpel: het teken dat een schip voorrang heeft (maar dan op andere grond dan hierboven samengevat). Bij een sluis of zo, vermoed ik dan. Mogelijk weet Rijkswaterstaat meer, of het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart. Uhhh … Wikipedia misschien? – Als ‘vrouwtje van de wal’ ga ik straks natuurlijk voor die vlag en wimpel!IMG_9980

vaartuigje van een andere dag

13 okt

IMG_9919row, row, row your boat, life is but a dream

foto: Agnes Smit

vaartuig van de dag

12 okt

IMG_9944 IMG_9946

Spertijdspelevaren

8 okt

Tussen vier en half zes zijn er twee rode lichten onder elkaar zichtbaar op de Lage Erfbrug: voor langere tijd dicht.

Spertijd betekende vorig jaar nog: tijd om te gaan schilderen! Maar vandaag is het de uitgelezen tijdspanne om zonder dreigend gevaar voor aanvaring (sein: meerdere – maar minstens 6 – korte stoten achtereen) en vrij van hinderlijke golfslag veroorzakende (rechthoekig verplichtingsbord met een rood vlak boven en een wit- onder, ’s nacht idem in lichtvorm, overigens niet te verwarren met het rood- boven groene rondom schijnende licht in de mast van een groot zeilschip, of met het wit boven rode, waarmee een loodsboot zich ’s nachts van andere schepen onderscheidt, laat staan met het groen- boven witte rondom schijnende licht van een al dan niet vrijvarend pontje, natuurlijk) grote(re) schepen, vrolijk te gaan spelevaren in het voor de doorgaande scheepvaart bestemde, druk bevaren Delfhavense Schiewater Aan de kade – waarover het BPR in 8.08 ad b jammerlijk bepaalt dat zwemmen er volstrekt verboden is ….IMG_9923foto: Agnes Smit

raamexpositie Groot werk

7 okt

t/m 30 november staan er twee grote werken op papier van Marilou de Poorter Aan de kade. Deze en andere met acryl geschilderde modelschetsen (+/- 80 x 110 cm) zijn te koop. Neem bij interesse contact op met atelier@aandekade.info.IMG_9908

vaartuig van de dag

6 okt

IMG_9903my first kano

246 km Maas

5 okt

mail van Maas:

Beste bewoners van de Mathenesserdijk,

Het zit er weer op… De voorstelling Toen wij van Rotterdam vertrokken: 41 voorstellingen, 2870 bezoekers en 246 kilometer. En natuurlijk ongeveer 41 keer al zingend en varend langs jullie kaderand. (…) Leuk om elke keer die mensen weer achter de ramen te zien verschijnen. Publiek keek niet alleen, maar werd ook bekeken. 😉IMG_9230vaartuig van 26 augustus

<span>%d</span> bloggers liken dit: